piątek, 12 czerwca 2015

ZET EL DWA WAGĘ MANajpierw fakty potem komentarze. Dla rytmu będzie trochę wierszem

Liczba uczniów:


Przedszkola Publiczne
748 240
Przedszkola Niepubliczne
220 928
Oddziały w szkołach publiczne
249 870
Oddziały w szkołach niepubliczne
8 986
Punkty przedszkolne publiczne
14 349
Punkty przedszkolne niepubliczne
23 480
Zespoły wychowania przedszkolnego publiczne
838
Zespoły wychowania przedszkolnego niepubliczne
907


 

Mały Polak upychany
Jak sardynka w szkolne ściany

Od września 2016 oddział przedszkolny staje się przedszkolem po spełnieniu wymogów rozporządzenia MEN


Elbanowscy protestują
Urzędnicy kombinują

Rodzic dziecko chce chołubić
MEN rodzica brednią łudzić

Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

1) ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.
2) ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych.
3) ZL III - użyteczności publicznej, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II.
4) ZL IV - mieszkalne.
5) ZL V - zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II.

Polska szkoła to ZL III
Polskie przedszkole to ZL II
Dzieci w budynkach przedszkolnych (oddział przedszkolny) w większości przypadków przebywają w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu, tj w kategorii ZL III.

Biedny Kazio małe nóżki
Nie ucieknie od pogróżki

A że straż nie kontroluje
Tak się teraz kombinuje
Dzieci w wieku przedszkolnym przebywać mogą  jedynie w budynkach przystosowanych do wymogów budynku przedszkolnego - Kategoria zagrożenia ludzi ZL II.
Aby ułatwić nieco założenie oddziału przedszkolnego w szkole powstało powyższe rozporządzenie MEN długo negocjowane ze strażą pożarną. Nie oznacza to jednak, że w okresie przejściowym można nie stosować się do przepisów i pozwalać na to aby w budynkach do tego nieprzystosowanych przebywały dzieci w wieku przedszkolnym. Żadne przedszkole niepubliczne nie otrzyma dotacji bez pozytywnej opinii straży pożarnej. Dlatego każde przedszkole niepubliczne taką opinię ma. W przypadku oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych nie istnieje ten prosty mechanizm sprawdzający. Skutek? 300 tysięcy dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach!

Od września 2017 gmina ma zapewnić miejsca wszystkim chętnym przedszkolakom. Stąd oddziałów więcej i więcej. Z przedszkolami niepublicznymi gminy nie współpracują - ostrzegaliśmy że tak będzie na komisjach sejmowych przed nowelizacją ustawy. Gminy nie organizują konkursów dla przedszkoli niepublicznych a nawet jak organizują to przedszkola niepubliczne nie biorą w nich udziału, bo nie da się prowadzić przedszkola dostając 100% oszukanej podstawy dotacji. O tym też mówiliśmy podczas komisji: wydatki są zaniżane, dotacja za mała, rodzic nawet jak chce płacić za zajęcia to nie może. Efekt? Niepubliczne plajtują, gminy budują za nasze podatki i otwierają oddziały przedszkolne. Paranoja.

Ratuj Strażak, Ratuj Misie
Niech przegrywa widzimisie

A jesienią, już niedługo...

W międzyczasie ratujmy przedszkolaki sami. Polaku, jeśli masz wiedzę o dzieciach przebywających w oddziałach szkolnych w warunkach do tego nie przeznaczonych zgłoś wniosek o kontrole do wojewódzkiej straży pożarnej. Wniosek może być anonimowy. Oto jego treść:

http://www.spn.edu.pl/images/POBIERZ/wniosek%20do%20komendanta%20stray.pdf

George Orwell